Hareketli Görüntünün Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru

2.Soru
Hareketli Görüntünün Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru
transkript: Bir hareketin durağan resimlerden oluşan parçalarının bir yanılsama sonucu hareketliymiş gibi algılanmasına ne ad verilir? A) Resım çakışmasw B) Göz yanwlması C) Ağ tabaka izlenımi D) Harekeîbozulması E) Frolgusu
Yorumlar
  • 0 Yorum