Hareketli Görüntünün Tarihi 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 18.Soru

18.Soru
Hareketli Görüntünün Tarihi 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 18.Soru
transkript: 15 Kalıcı olarak kodlanmış yem medya içarikıerinm belirli bir zaman dilimine bağlı olarak yer awmaması ve her kullanıcının kısısel lercıhlerıne gore ızleme pratıklan geıışıııebıımasıne ne ad verılır? A) Eehrîeywcwhk B) Eşzamanswzhk (:) Yondeşme D) Kmeswzîeşhrme E) :tküeşwmhhk
Yorumlar
  • 0 Yorum