Hareketli Görüntünün Tarihi 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 20.Soru

20.Soru
Hareketli Görüntünün Tarihi 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 20.Soru
transkript: go Manuel Casteııs yenı medyanın yapılanmasında yaşanan dönüşümü hır devnm olarak nitelerken hangi kavramı kullanmıştır? A) ıewewzyun Devmm B) Buga Devrwmw 0) mm Tsknuîousw Devnrru D) Icrmasyon ’eknoîopsw Devnrm E) Geweneksew Medya Gemma
Yorumlar
  • 0 Yorum