Hareketli Görüntünün Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
Hareketli Görüntünün Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Video kayıt sistemlerinin keşfi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İlk kez sesi bir yüzey üzerine kaydeden bir slsiemdir. İlk kez görümü Ve sesi eleklronik olarak kaydeden bir sistemdir İlk kez nesnelenn mekanik kaydlnı yapan bir görüntü kayll slstemidır. İlk kez görüntüyü bir yüzey üzerine kaydedebilen blr sistemdirv Ilk kez optiği Ve mekaniğl bir arada kullanan blr kayıt sistemldir
Yorumlar
  • 0 Yorum