Hareketli Görüntünün Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Hareketli Görüntünün Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11. Aşağıdaki yönetmen ve film eşleşmelerinde" hangisi sinemada gerçekçi yaklaşımın LM; örneklerindendir? A) George Melie's — Olanaksıza Doğru Seyahat B) Edwm S. Porter - Amerikah Bir İtfayecimn Hayatı C) George Melıes — Aya Seyahat D) Davıd W. Grıffılh - Bır Uîusun Doğuşu E) Lumıe're Kardeşler - Trenin Ciotat Garı'na Gırişi
Yorumlar
  • 0 Yorum