Hücre Kimyası 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Hücre Kimyası 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19, Aerohık şartlarda ATP sentezi mitokondride hangi kimyasal reaksiyonla gerçekleşir? A) Beta okswdasyon Glakoneogenezws tholız Oksidatif fosforilasyon Deaminasyon B) ) ) ) mUOm
Yorumlar
  • 0 Yorum