Hücre Kimyası 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
Hücre Kimyası 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: 20_ Krebs siklusu’nun (sitrik asit döngüsü) son ürünleri aşağıdakilerden hangisı ir? A) 2 COz, 3 NADHz, 1 FADH; ve 1 GTP B) 1 002, 1 NADH2,1FADH2ve1GTP ) 1 Cüz, 2 NADHz, 1 FADH; ve 1 GTP ) 4 002, 3 NADHg, 1 FADH? ve 1 GTP ) 4 002, 3 NADHZ, 1 FADH; ve 2 GTP
Yorumlar
  • 0 Yorum