Hücre Kimyası 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 16.Soru

16.Soru
Hücre Kimyası 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 16.Soru
transkript: 15 Rasemık karışımlar ıçın aşağıdakı tanımlamalardan hangısı doğrudur? A) Opnkçe akunmer ve powanze wsrgw geneume saga çewwer B) Opırkçe aw owdukwarmdan powarımene amam kuHanHavak çsvwme açman hasapWanabmr C) Kendüermx omşmvan enanuomerwer zoranmeıre cmazı de kowayukwa bırbwwennden aynşnmabwr D) onume akm maddenm he: m enantıomen de rasemik Kanşwmde eşu mmm buhmur E) Wswmdwkîannda gez hehne donuşuner
Yorumlar
  • 0 Yorum