Hücre Kimyası 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 18.Soru

18.Soru
Hücre Kimyası 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 18.Soru
transkript: 18 Mens Sıklusu'nun ısmık ası! dongusu) son uıunıeıı aşağıdakılemen hangısıdır? A) 2 COL 3 NADHz, 1 FADHz Veî GTP B) 1 002! 1 NADH2,1 FADHz ve1 GTP C) 1C02, 2 NADHz.1FADH2Ve1GTP D) 4 002, 3 NADHz, | FADHZ ve 1 GTP E) 4 CC:, 3 NADH1,1 FADHy Ve 2 GTP
Yorumlar
  • 0 Yorum