Hücre Kimyası 2013 - 2014 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Hücre Kimyası 2013 - 2014 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Aşağıdakilerden hang' ' özelliklerinden değildir? Ii itlerin [emel A) Yağ asıtîerimn eslerleridirler 8) Canlı organizmalar tarafından kullanılabmrler. C) Suda erımezler. D) Bıtkıseî Kaynaklıdwrlar. E) Organik çözümlerle çözünürîer
Yorumlar
  • 0 Yorum