Hücre Kimyası 2013 - 2014 Ara Sınavı 14.Soru

14.Soru
Hücre Kimyası 2013 - 2014 Ara Sınavı 14.Soru
transkript: 14, Orbitallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) s'de7,p'de5,d'de3ivefde1adetyörünge bulunur' B) 5, p, d,forbitaHerı olarak isimiendirilirier C) K'da s, L'de sp, M'de spd ve N'De spdf orbitallen vardır D) Her yörüngede 2 elektron bulunur E) Bir orbıiale en fazia (ers spinli ikı elektron girebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum