Hücre Kimyası 2013 - 2014 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
Hücre Kimyası 2013 - 2014 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarının görevleri arasında değildir? Madde alış verişıni düzenîer. Hücre bülünmesınde gömvııdwr Hücreberin birbirlerinı lammaîannı sağlar Ozmotik dengenın düzenlenmesmde görev alır' Uyarı ıletımw yapar. 9933 IU
Yorumlar
  • 0 Yorum