Hücre Kimyası 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Hücre Kimyası 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17,5tereokimyanın canlılardaki önemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Moleküîlenn üç boyulîu yapwsımn bwhnmesw yaînızca Haçtasarımmda önemlidir. 8) Organizmanm üç boyutlu yapısw moleküler duzeyde başlar. MoiekuHerin uç boyutlu yapısı hücrede katılacağ< tüm reaksiyomardaki işîewni belirıer C) Enzimler tarafından katalizlenen reaksıyonlarm îamamma yakına stereoselekhmr. D) Gunumuzde kullamlan ve gehştirilmekte olan pek çok ilaç enantiomer moîekuller olarak senlezienir. E) Aynı molekülün farklı enantıomerleri canhlarda farklı etkı gosterebılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum