Hücre Kimyası 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
Hücre Kimyası 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi aerobik solunum (oksijenli solunum) için yanlıştır? A) B) C) D) E) Oksıjenlı solunum sonucu eîde edılen enam sadece kas kaswlmasında kullamlu. Hucrenın oksıjenlı (aerobrk) solunum merkezi hucrelerin enerji urelwcısi olarak da bilinen mıtokondmerdm Yapısında koparıîabüen karbon bağîan bulunan bütün organık büeşikler oksijenli solunumda ham madde oîarak kullamlabilir. Oksqenh solunum kısaca organik besinlerın oksijen yoluyla yıkılarak ATP elde edilmesi işlemı olarak tanımlanabilir Oksıjenli solunumda ilk kullamlan orgamk bileşwk karbonhidratlardır
Yorumlar
  • 0 Yorum