Hücre Kimyası 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 15.Soru

15.Soru
Hücre Kimyası 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Stereokimyanın canlılardaki önemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Organımamn uç boyutlu yapısw molekuler düzeyde başlar. Moieku'Herin uç boyutlu wpısw hücrede katılacağw tum reaksiyomardaki işîewıı belirler B) Enzımler tarafından katahzlerıen reaksiyomarm tamamına yakına stereoselekmirv C) Günümüzde kullamlan ve gehştirilmekte olan pek çok ilaç enanlıomer moîekulrer olarak sente21enır. D) Aynı molekülün farklı enantiomerleri canhlarda fark“ etkı gosterebılır E) Moleküîlenn uç boyutlu yapwsımn memesw yamızca Haçtasarımında onemlıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum