Hücre Kimyası 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 19.Soru

19.Soru
Hücre Kimyası 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi aerobik solunum (oksijenli solunum) için yanlıştır? A) B) C) D) E) Oksıjenlı solunum sonucu eîde edılen enam sadece kas kaswlmasında kullanılar. Hücrenin oksijenli (aerobwk) soiunum merkezi hücrelerın enerji urencısi olarak da bılmen mıtokondmerdwr Yapısında koparıîabüen karbon bağîarı bulunan bulun organık bHeşikIer oksıjenli solunumda ham madde oîarak kullamlabilir Oksqenh solunum kısaca orgamk besinlerin oksijen yoluyla yıkılarak ATP elde edilmesi ışlemı olarak lammlarıabılır. Oksijenli soiunumda ilk kullamlan orgamk bıleşwkkarbonhıdratlardır.
Yorumlar
  • 0 Yorum