Hücre Kimyası 2014 - 2015 Ara Sınavı 10.Soru

10.Soru
Hücre Kimyası 2014 - 2015 Ara Sınavı 10.Soru
transkript: 10_ Aşağıdakilerden hangisı i_y_i kolesterol olarak bilinen plazma lipoprotein fraksiyonlarından biridir? A) Düşük dansite“ Iıpoprotemler (LDL) B) Yuksek dansılelı Iıpoproleımer (HDL) 0) One dansiteli lipoprotemlerUDL) D) Çok duşuk dansitelı Iıpoproıeımer (VLDL) E) Şilomikronlar(CM)
Yorumlar
  • 0 Yorum