Hücre Kimyası 2014 - 2015 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Hücre Kimyası 2014 - 2015 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15, Kimyasal bağlar ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Karşılıklı etkwleşimler elektronların yeniden düzenlenmesine neden olur. Aynı ya da farkh atomların bağ oluşturmaları He moleküHer oluşur. Molekulu oluşturan atomlar arasında genel olarak elektron paylaşımı vardır. Moleküllerde atomik orbwallerden moleküler orbnalleroluşurv İki atom yan yana geldiklerinde elektronlar enerji sevaelerini değiştırir.
Yorumlar
  • 0 Yorum