Hücre Kimyası 2014 - 2015 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
Hücre Kimyası 2014 - 2015 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20,Aşağıdakilerden hangisi Van Der Waals Bağlarının özelliklerinden biri değildir? A) 8) POZM ve negalif iyonların birbwrlerini çekmelerı sonucu oluşur. Van der Waals bağları oldukça zayıf bağîardır. Atom veya atom grupları zayıf e?ekîrosıatik çekimlerle birbirlerine bağlanan Molekülün bir bölümü pozilıf dağer bölümü negatıîolarak yuklenır. PoziM yüklü ve negatif yüklü bölgeler arasında elektrostatik çekim oluşur.
Yorumlar
  • 0 Yorum