Hücre Kimyası 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Hücre Kimyası 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5- Aşağıdakilerden hangisi Pauli Ilkesi ile ilgili bir ifadedir? A) 5) Atomdaki herhangi iki elektronun 4 Kuantum sayısı birden aynıoiamaz Elektroniar eşit enerji seviyelerindeki orbitallere önce tek olarak yerleşir Yarı dolmuş haldeki orbilale yeni gelen elektronlarzıt spinlere sahıptır Elektroniar en düşuk enerjı sevıyeierınde bulunuriar Elektroniarorbiiallen en azenerjiirorbıialden başlayarak doidururiar
Yorumlar
  • 0 Yorum