Hücre Kimyası 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Hücre Kimyası 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Cis — Trans izomerizmi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Molekülü oluşturan atomların birbirleri etrafında dönmeleri sırasmda meydana gelen kasıtlamalar sonucu oluşurlarv Kimyasal özellikleri birbirierine benzer olabiiir. Cis — trans ızomerler geometrık ızomerler olarak da bilinir. Halkali yapıya sahip moleküller cıs ya da trans ızomerızmı gösteremez. Fiziksei özellikleri birbirinden farklı moleküilerdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum