Hücre Kimyası 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
Hücre Kimyası 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 14. Kiral ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hang doğrudur? A) Sterecızomerlerin her ikisine birden kıral denirv B) Kendi ayna görünîu'len ile çakışmayan maddelere kiral denir. C) Birbirinin stereoizomeri olan maddelere kiral denir. D) Enantiomer moleküllere Latince kiral moleküller denir. E) Her nesnenın ayna görüntüsü vardır, bu ayna görüntülerine kiral denir
Yorumlar
  • 0 Yorum