Hücre Kimyası 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
Hücre Kimyası 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: 3_ Radyoizoloplarla ilgili aşağıdakı ıiadelerden hangisi doğrudur? A) Radyoizolopiar çekirdeği stabil izotoplardır B) Kararlı izotoplar yapay yollarla radyoaktii hale getirilebilir. C) Radyoaktiî çekırdek bozunması sürecinde radyasyon yayılmaz. D) Kararlı hale gelmek içın parçaianan çekirdeğe yavru çekirdek denir. E) Sadece alfa (ıı) radyasyonlar bilinmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum