Hücre Kimyası 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 15.Soru

15.Soru
Hücre Kimyası 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Cis — Trans izomeriımi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Halkalı yapıya sahip moleküller cis ya da trans izomerizmi gösteremez Cis — trans izomerler geometrik izomerler olarak da bilinir. Kimyasal özellikleri birbirlerine benzer olabilirv Fiziksel özellikleri birbirinden farklı moleküllerdir. Molekülü oluşturan atomların birbirleri etrafinda dönmeleri sırasında meydana gelen kısıtlamalar sonucu oluşurlarv
Yorumlar
  • 0 Yorum