Hücre Kimyası 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 20.Soru

20.Soru
Hücre Kimyası 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 20.Soru
transkript: 20. Aerobik şartlarda ATP sentezi mıtokondride aşağıdaki kimyasal reaksiyonlardan hangisiyle gerçekleşir? A) Beta oksidasyon B) Deamınasyon C) Glikoneogenezis D) G(ikoliz E) Oksidaııffosforilasyon
Yorumlar
  • 0 Yorum