Hücre Kimyası 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 20.Soru

20.Soru
Hücre Kimyası 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 20.Soru
transkript: 20_Rasemik karışım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) Simeiri düzlemleri kesişen iki bileşiğin karişımıdır. Optikçe aktif maddenin her iki enantıomerının eşit miktardaki karışımıdır. Birbirinin iautomeri olan iki bileşiğin karişımıdır. Iki farklı enzimin karışımıdır, Asimetrik karbon sayiiarı eşit iki biieşiğin karişımıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum