Hücre Kimyası 2016 - 2017 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
Hücre Kimyası 2016 - 2017 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20.Atomlar ve elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Bir elemenne proton sayısı kadar elektron bulunur. Çekirdekteki proton ve nötronların toplammdan oluşan sayıya atom ağırlığı denir. Bir atomdaki protoniarın sayısına atom numarasi denir. Elektron ve protonların toplamından oluşan sayıya kütie numarası denir Bir atomun atom numarası değişmez.
Yorumlar
  • 0 Yorum