Hücre Kimyası 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Hücre Kimyası 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16, Bir molekülün yapısında yer alan fosfat grubunun bir bileşikten diğer bir bileşiğe, serbest inorganik fosfat meydana gelmeksizin aktarılması olayına ne ad verilir? A) Oksidoredüksiyon B) Transfosfonlasyon C) Kondenzasyon D) Akliflransport E) Dıfüzyon
Yorumlar
  • 0 Yorum