Hücre Kimyası 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Hücre Kimyası 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Kimyasal bağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Atomların son enerji düzeylerine valans düzey» denir. Aynı ya da farklı atomîarm bağ kurarak oluşturduğu yapıya moleküî denir Elementlerin bağ yapabilme gücü, element atomlarının en daş kabuktaki elektron sayılarına bağlıdır Atomların birleşmeswyle kimyasal bağlar oluşur Elektron almaya eğilimli elementlere elektropozıtif e!ementrer denirv
Yorumlar
  • 0 Yorum