Hukukun Temel Kavramları 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Hukukun Temel Kavramları 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: M Turk Medeni Kanunu m.1023'e goıe "Tapu küıugündekı ıescııe ıyınıyeııe dayanarak muıkiyeı veya bir başka ayni hak kazanan ücüncü kişinin bu kazanımı kerunuv.’ Bu ilad! capu siciline ilişkin hangi ilkeye amir? A) Tapu smilmin awemyeu ilkesi B) Tapu smmm meşmwuğu Mkesw c) Tapu sıcıhne mmaı (guven) ılkesw D) Tapu sıcıhmn geneHığw ersw E) Tapu sıcıımın (esmıhğw ersı
Yorumlar
  • 0 Yorum