Hukukun Temel Kavramları 2015 - 2016 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
Hukukun Temel Kavramları 2015 - 2016 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19, Adli yargı kolunda yargı çevresi nde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı organı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bölge idare mahkemesi B) Bbîge adliye mahkemesi C) Yargıtay D) Uyuşmazlık mahkemesi ncnâ
Yorumlar
  • 0 Yorum