Hukukun Temel Kavramları 2015 - 2016 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
Hukukun Temel Kavramları 2015 - 2016 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20. İngıliz hukuk sisteminde “Common Law“ ne anlama gelir'? Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmaiar ve bunların uygulanma usul ve esasiarmı gösteren düzenlemelerdir. İngiliz Idare Hukukunun dağer adadır. Lord Chancelıor mahkemesinın (Court of Chancery) verdiğw kararlarla oluşan hukuku ifade eder. Pandekt Hukukunun lngıltere'dekı adıdwr. lngilterdyi işgal eden Normanların adalet hizmelinı gerçekleştirmek ıçin atadıkları gezıci yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.
Yorumlar
  • 0 Yorum