Hukukun Temel Kavramları 2015 - 2016 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Hukukun Temel Kavramları 2015 - 2016 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hang 003) ) ) ) ) U E) i yanlıştır? Başbakanlık tarafından çıkarılırlarv Aleyhlennde iptal davası açılamaz Sadece sıyası denetime tabidirler. Meclisten yetki kanunu alinmasına gerek yokıur Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapabilirlerv
Yorumlar
  • 0 Yorum