İktisada Giriş 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 11.Soru

11.Soru
İktisada Giriş 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 11.Soru
transkript: 11_ Tasarrufun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelırın yatırımlara yoneltılen kısmıdır. B) Gelırin sabitgiderler yapıldıktan sonra kalan kısmıdır. C) Topîam gehrin devlet ve hane halkları 'arafından harcanmayan kısmıdır D) Gelirin reel varîıklara aktarılan kısmıdır. E) Gelir artışlarının harcanmayan kısmıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum