İktisada Giriş 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
İktisada Giriş 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12.Atı| rezervlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bankalarm zorunlu rezervler dwşında ellerinde tuttukîarı rezervlerdir. B) Şahısların ellerinde tuttukları rezervlerdir. C) Merkez bankasmda boş duran rezervlerdır. D) Bankalann yun dışındakw şubelennde tuttukları rezervlerdir. E) Firmaların ellerınde tuttukları rezervlerdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum