İktisada Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 10.Soru

10.Soru
İktisada Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 10.Soru
transkript: 10.Aşağıdakilerden hangisi talebin iiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) B) Pıyasaya başka fırmalann girmesı Bir mala karşı duyulan gereksinmenın şiddeti Talep edwlen mal ve hizmetlerin ikamesinin mümkün olup olmaması Bir mala harcanan paranın tüketicınin bütçesindekı oram Zaman fakt" "
Yorumlar
  • 0 Yorum