İktisada Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
İktisada Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13. Bir üretim fonk yonunda ölçeğe göre artan getiri varsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Uzun dönem ortalama maliyetler artar. 8) Uzun dönem ortalama maliyetler azalır. C) Uzun dönem onarama maliyetler sabit kalır. D) Marjınal ün azahr. E) Toplam ürün azalır.
Yorumlar
  • 0 Yorum