İktisada Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 14.Soru

14.Soru
İktisada Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 14.Soru
transkript: 14. Kârın maksimum olduğu noktada, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Onalama maliyet marjınal maliyete eşiıtir. 8) Fiyat ortaiarna maliyetten büyüktür' C) Ortalama maliyet onalama hasılata eşittir D) Marjinal maîiyel marjinal hasnata eşınir. E) Mahyetîer mımmumdur.
Yorumlar
  • 0 Yorum