İktisada Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
İktisada Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değ ildir? A) Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. 8) Uretilen ve saman ürünler homojendwr. C) Piyasada biîgi alışverişi yoktur D) Piyasaya giriş çıkış serbesmr. E) Satıcılartam bilgiye sahiptir.
Yorumlar
  • 0 Yorum