İktisada Giriş 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 17.Soru

17.Soru
İktisada Giriş 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 17.Soru
transkript: w Aşağıdakı ıakıbrıerden hangısı toplam arz igrismm sağa kaymasına neden olur? A) sm fıyaHarmdakı azahş B) Venmlwktekw azahş (:) Ucret duzeymdekw amş D) Sermaye stokundakı azalış E) Emek mıklannda ve kahtesmdekı azahş
Yorumlar
  • 0 Yorum