İktisada Giriş 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 6.Soru

6.Soru
İktisada Giriş 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 6.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangısi beklenmeyen yüksek oranlı bir enflasyonun elkilsri arasında gosierılemaz? A) Sam gewmen zarara ugraur B) Tasarruvrannı uıusaw para olarak tutamam zarara uğraw (:) Myasa mekemzmasmm etkmugım azamr D) Gehr dağmrmmn bozulmasma yow açar E) Paramn saım aîma gucunu amnr
Yorumlar
  • 0 Yorum