İktisada Giriş 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 12.Soru

12.Soru
İktisada Giriş 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 12.Soru
transkript: 12_ Büyük Buhram açıklayan ve devletin temel politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak, modem makroekonominin öncülüğünü yapmış olan iktisatçıkimdir? A) Milton Friedman 8) Anna Scwartz C) RobenLucas D) Adam Smith E) J. Maynard Keynes
Yorumlar
  • 0 Yorum