İktisada Giriş 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 20.Soru

20.Soru
İktisada Giriş 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 20.Soru
transkript: 20, Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik ekonomistler ile Yeni Keynesyen ekonomistlerin M dö em üzerinde uzlaştığı konulardan biri değildir? A) Tüm ekonomik birımler rasyonel davranırlar. 8) Uzun dönem toplam arz eğnsı duşeydır. C) Doğeî ışsızlik oranı geçerlidır. D) Para mıktarındakı değwşmeler, reel çaktw düzeymi etkiler E) Ekonomw lam aslihdam düzeyindedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum