İktisada Giriş 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 6.Soru

6.Soru
İktisada Giriş 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Aşağıdakilerden hangi , kısa dönemde üretimde sabit bir girdiye giderek artan miktarlarda değişken bir girdi ığında, değişken n marjinal ü ün ve ortalama ür belirli bir üretim miktarından sonra düşmeye başlayacağını ifade eder? A) Arhan verim>erkanunu B) Sabıtgeîıriler C) Olçek ekonomilen D) Dışsallıklar E) Azaîan verimlerkanunu
Yorumlar
  • 0 Yorum