İktisada Giriş 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 15.Soru

15.Soru
İktisada Giriş 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik ekonomistler ile Yeni Keynesyen ekonomistlerin uzun d" em üzerinde uzlaştığı konulardan biri degıldir? A) Tüm ekonomwk birimler rasyonel davranırlar B) Para miktarındaki değişmeler, reel çıktı düzeyini etkiler C) Uzun dönem lopiam arz eğrisı düşeydir. D) Doğal işswzlık oram geçerlidir. E) Ekonomi lam istihdam düzeyindedir
Yorumlar
  • 0 Yorum