İktisada Giriş 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
İktisada Giriş 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12_ Büyük Buhranı açıklayan ve devletin temel politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortay yarak, modern makroekonominin öncül nü yapmış olan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? )> ) Adam Smith ) Anna Scwartz ) J Maynard Keynes ) ) DOW Robert Lucas Mılıon Frıedman m
Yorumlar
  • 0 Yorum