İktisada Giriş 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
İktisada Giriş 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Aşağıdakilerden hangisı Yeni Klasik ekonomistler ile Yeni Keynesyen ekonomistlerin uzun nem üzerinde uzlaştığı konulardan biri degıldir? A) Tüm ekonomwk birimler rasyonel davranırlar. B) Para mıktarındakı değişmeler, reel çıktw düzeymi etkner C) uzun dönem toplam arz eğrısı düşeydır. D) Doğal işswzlık oram geçerlidir. E) Uzun dönemde para nötrdür
Yorumlar
  • 0 Yorum