İktisada Giriş 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
İktisada Giriş 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: 1 Atamızite K. Ahcı ve satıcıların koşulu pıyasa fıyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıda olmasıdır. 2. Mobilite L. Piyasada bulunan arıcı koşulu ve satıcılar tarafından alımı—satımı yapHan maHarın özellikîerinm tıpanp aynı olmasıdwr. 3. Homojenlik M. Tüm karar bwrimlerinin koşulu piyasada olup bıtenlere dair lam bilgiye samp olmasıdır. 4. Açıklık N. Alıcı ve satıcıların koşulu piyasaya ginş ve çıkışlarının serbest olmasıdır. Yukarıdaki tabloda yer alan tam rekabet piyasasının varlığı için gerekli dört temel koşul ve bu koşulların açıklamaları ile il aşağıdaki eşleştirmelerde" hangisi doğrudur? A 1—K, Z—N, 3-L, 4-M U: ) ) 1-M, 2-N, 3-L, 4-K ) 1vL,2—K, 37M. 4-N ) ) UO 1—M, 2—L, 3—K, 4—N 1-K, 2-L, S-M, 4-N rn
Yorumlar
  • 0 Yorum