İktisada Giriş 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
İktisada Giriş 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: |. Deflaiör, TÜFE'ye göre daha geniş bir mai grubunun fiyatlarını ölçer. || TÜFE ilhal maliarmı da içerirken, Deflatör yalnızca yurtiçinde üretiien malları ve hizmetleri içerir. |||. Deflatörun ülçt mal sepetı her sene değıştırıiırken, TÜFE'nm bileşımınde hıçbır zaman değişme olmaz. |V.TÜFE şehirlerde ve kırsalda yaşayan tüketicilerın sabit bır mal ve hizmetler sepetini saim alma malıyetındekı değişmelerı ölçerken, Deflaiör sadece şehirlerde yaşayan tüketicılerin satın alma maliyetindeki değışmeleri oiçer. Tüke' ' Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile GSYİH Deflatö li arasındaki farklarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yainızll B) Ive l| C) III ve IV D) |, ıı ve ııı E) II, III ve IV
Yorumlar
  • 0 Yorum