İletişim Araştırmaları 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
İletişim Araştırmaları 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13,Aşağıdaki olaylardan hangisi içerik analizinin iletişim araştırmalarının & önemli yöntemlerinden biri olmasının nedenleri arasında yâ almaz? A) Amenka Bıneşık Devletlen'nde kw nufus patîaması B) Medyadaki içerik artışı 0) Hetişim araştırmacwlsrının modern dünyayı anlama çabaları D) Televızyonun kitle iletişım aracı olarakyoğun birşekilde kullanılmaSı E) | Dünya Savaşı'nın başlaması
Yorumlar
  • 0 Yorum